Kommunikationsplan: Mål effekten og styrk resultaterne

Konkrete målsætninger er et uundværligt element i en succesfuld kommunikationsplan. Kommunikationsmåling giver jer nemlig mulighed for at dokumentere for både team og ledelse, hvilken (stærk) impact jeres kommunikation har. Måling kan desuden virke motiverende og indsigtsfuld, når planen løbende skal evalueres og (potentielt) også justeres. 

Vi guider jer, der nemt og effektivt ønsker at måle og dokumentere resultaterne af jeres PR- og kommunikationsplan. Jeres kommunikationsplan kan således nemt løbende måles og evalueres ved hjælp af en strategisk opsætning af din mediemonitorering.

Fire råd til dig, der vil måle effekten af din kommunikationsplan

1) Dine mål skal være målbare

Jeres kommunikationsplan skal have klare mål. Disse mål gør det nemmere for at prioritere indsatsen, udarbejde content og evaluere resultaterne af kommunikationsplanen. Det er derfor vigtigt, at målene er reelt målbare, og at I planlægger, hvordan I konkret vil måle resultaterne. 

Eksempel: I kan starte med at definere, hvordan jeres medieovervågning kan medvirke til at konkretisere jeres måling. Hvis I har et mål om at øge virksomhedens/organisationens synlighed i jeres primære målgruppe, kan I eksempelvis udarbejde en liste af medier, der netop henvender sig til målgruppen. Denne medieliste kan I arbejde strategisk med at øge jeres omtale i, og dette vil konkret kunne måles.

2) Find jeres udgangspunkt og sæt realistiske mål

Inden I kaster jer ud i at opsætte konkrete og målbare målsætninger for jeres kommunikationsplan, er det en rigtig god idé at forstå, hvad det nuværende udgangspunkt er. Hvor meget omtale får I i jeres prioriterede medier? Hvor meget omtale får I i det pågældende marked? Hvor ofte udtaler jeres talspersoner sig? Hvor meget omtale får I sammenlignet med jeres største konkurrenter?

Når I kender jeres udgangspunkt, bliver det nemmere at sætte realistiske og opnåelige mål. I kan finde svarene i Hypefactors-platformen, hvor I kan dykke ned i jeres omtale.

3) Sæt delmål og evaluere løbende.

I behøver ikke at vente til, at året er omme, eller til at jeres kommunikationsplan slutter, før I dykker ned i data for at evaluere resultaterne. Tværtimod opfordrer vi til, at I løbende checker ind og vurderer, hvordan resultaterne udvikler sig. En løbende evaluering kan fortælle, hvilken del af kommunikationsplanen der har behov for ekstra opmærksom for at opnå de forventede mål.

I en hektisk hverdag kan en løbende evaluering hurtigt blive nedprioriteret, særligt hvis der ikke på forhånd er sat tid af til dette. Du kan derfor med fordel opsætte delmål og sætte statusmøder ind i kalenderen på forhånd for at reservere tid til at dykke ned i jeres målsætninger. Du kan blandt andet bruge Measure i Hypefactors-platformen til at få et godt indblik i jeres medieomtale.

Du kan eksempelvis følge med i, om jeres brand får øget sin eksponering i en specifik type medier.

4) Sæt delmål og evaluere løbende.

Media Intelligence-data åbner mange muligheder,, når det kommer til at måle resultater og finde spændende indsigter om jeres brand(s). Derfor har vi skræddersyet en funktion i platformen, der hjælper jer med at opsætte mål og tracke resultaterne i realtime.

Du finder den skræddersyede måling af KPI’er under Measure og KPIs. I kan blandt andet måle på, om I får de antal omtaler I ønsker, og om I opnår den eksponering I vil i jeres prioriterede medier.

Hvis du har lyst til at udforske mulighederne for at måle på jeres kommunikationsplan, vil vi med glæde rådgive dig i, hvordan I kan optimere jeres opsætning og analyser. Du kan kontakte os her du har lyst til at udforske mulighederne for en dybdegående benchmarkanalyse, kan vi rådgive dig i mulighederne for at få en skræddersyet Benchmark Analysis Report. Du kan kontakte os her info@hypefactors.com