Hvem dominerer den vigtige mediedagsorden?
Sådan sammenligner du med jeres konkurrenter

Mange virksomheder ønsker at positionere sig stærkt inden for udvalgte emner for at markere sig som markedsleder i feltet. Dette øger virksomhedens eksponering for de rette stakeholders og øger jeres aktualitetsværdi hos journalister og andre influenter. 

De vigtige emner i jeres kommunikationsstrategi er typisk udvalgt med udgangspunkt i jeres virksomheds overordnede mål, og det knytter din PR- og kommunikationsindsats stærkt sammen med virksomhedens generelle udvikling. Dette er en fordel, når du skal vise, hvordan jeres kommunikation og pressedækning bidrager til virksomhedens grundlæggende målsætninger.

Share of Voice: En fokuseret benchmarkanalyse viser, hvem der dominerer de vigtige dagsordener

Hvis du ønsker at vurdere, hvor stærkt I positionerer jer i bestemte mediedagsordener, kan du nemt få et overblik i Hypefactors’ platform. Vi anbefaler, at du måler jeres positionering ved at sammenholde jeres emnespecifikke omtale med jeres konkurrenters. 

Når du sammenholder jeres omtale med jeres konkurrenters, kan du måle på jeres “Share of Voice” inden for et bestemt emne. På sigt kan du følge og vise dine kollegaer og ledelsen, hvordan jeres Share of Voice inden for de vigtige mediedagsordener er steget i kraft af jeres succesfulde kommunikationsstrategi.


Sådan gør du:

1) Opdatér jeres søgeord:
I Hypefactors platformen kan du nemt tilføje flere søgeord til din overvågning af dine konkurrenternes medieomtale. Når du finder dine konkurrenters søgninger, skal du tilføjer de relevante emneord i feltet “Only show mentions, that includes at least one of these words”. På denne måde begrænser du konkurrentomtalen til kun at inkludere medieomtale, der også omhandler det specifikke emne.

2) Find Share of Voice-analysen:
Klik på “Dashboard” øverst i menuen for at få muligheden for at benchmarke forskellige omtaler med hinanden. Vælg herefter de relevante søgninger under “Brands”.

Find analysen “Share of Voice”, og hold pilen hen over det interaktive cirkeldiagram. Diagrammet fortæller dig, hvor mange procent den udvalgte omtale udgør samt antallet af omtaler.

Du kan også få indblik i, om jeres konkurrenter har fået mere eller mindre medieeksponering over tid i et bestemt emne, hvis du sammenholder forskellige tidsperioder.

Du kan ændre tidsperioden ved at klikke på de viste datoer placeret øverst på siden.

Vi anbefaler: at du undersøger konkurrenternes positionering i medierne, når du udarbejder jeres nye kommunikationsstrategi eller revurderer de strategiske emner, I ønsker at engagere jer i. En konkurrentanalyse der måler på bestemte emner, giver dig vigtig indsigt i, hvilke emner der muligvis er underbelyste af jeres konkurrenter, og derfor en spændende mulighed for jer at indtage.

Vigtige overvejelser: Hvis jeres kommunikationsstrategi knytter sig til de store generelle dagsordener som “bæredygtighed”, kan en videreudvikling af strategien handle om at konkretisere, hvilke underemner i debatten, der er særligt relevante for jer at “eje”. Hvis vi bygger videre på eksemplet med bæredygtighed som emne, kan et underemne være “klimaforandringer” eller endnu mere specifikt være “vandstand”. 

Hvis du har lyst til at udforske mulighederne for en dybdegående benchmarkanalyse, kan vi rådgive dig i mulighederne for at få en skræddersyet Benchmark Analysis Report. Du kan kontakte os her lot@hypefactors.com