Distribuér dine nyheder med
et gratis online-Newsroom

Fungerer på alle platforme og forbedrer jeres online-ranking

Adminstrér al jeres nyhedsindhold ét og samme sted – centraliseret og effektivt

Optimeret til distribution på alle social media-platforme

Content er automatisk delt på Twitter

Forbinder nyheder og journalister

Administrér al jeres pressemateriale fra én platform, distribuér det til sociale medier, online-kanaler og relevante ‘influencere’. Hype.News gør det lettere og hurtigere at skrive og distribuere nyheder effektivt og SEO-venligt.

Opret et gratis Newsroom

Med Hype.News får jeres organisation en skræddersyet online-nyhedskanal, hvor jeres nyheder kan blive offentliggjort og distribueret. I bestemmer hvilke nyheder der skal fortælles, hvordan de skal se ud og prioriteres. Så kan journalister, bloggere og andre ‘influencers’ finde jeres nyheder og materiale, kontakte jer for yderligere kommentarer – og så dele historierne med deres læsere og seere.

Bliv en del af vores store PR-fællesskab

Når du opretter et Hype.News Newsroom, får I en optimeret platform til håndtering af alle jeres nyheder. Tilføj branding-elementer, social media-konti, video, kontaktoplysninger og evt. pressebilleder og I har en stærkt brand-mæssigt knudepunkt, der også bidrager positivt til SEO.

En perfekt content marketing-platform

Et Newsroom er den perfekte content marketing-platform. Ved at publicere content på jeres Newsroom og integrere det på jeres andre platforme, optimeres Google-rankingen. Al content vil være ensartet, delbart og SEO-venligt.

Distribuér jeres pressemeddelelser med Hype.News

Hype.News er første skridt, når content skal distribueres. Når du publicerer content på Hype.News, optimeres det samtidig for bedst mulige performance på sociale platforme, emails m.v..

Sådan opretter du dit Newsroom

Tilmeld

Offentliggør jeres Newsroom

Det er let at oprette et Newsroom. Tilføj jeres branding og lad resten af verden møde jer.

Distribuér jeres nyheder

Når jeres Newsroom er live, kan I begynde at publicere nyheder på platformen

Få fordel af alle funktioner

Du kan integrere Newsroom’et på jeres eget website og få flere andre fordele med Hype.News

Bliv en del af Hype.News nu Det er 100% gratis